Profesjonalna i bezpieczna akumulatorownia.

Przygotowanie bezpiecznej w eksploatacji akumulatorowni wymaga odpowiedniego podejścia. Przede wszystkim, należy tutaj zadbać o wykorzystanie wszystkich, najważniejszych zabezpieczeń, które powinniśmy zastosować, aby zneutralizować pojawiające się w trakcie ładowania baterii trakcyjnych zagrożenia. Jest to co prawda stosunkowo kosztowne, niemniej jednak w większości przypadków wykonanie prawidłowo zabezpieczonej akumulatorowni będzie prowadzić do poważnych oszczędności. Kluczową kwestią jest przecież bezpieczeństwo pracowników w obliczu zagrożenia zatruciem, oraz bezpieczeństwo mienia w obliczu zagrożenia wybuchowego. Continue reading

Profesjonalna akumulatorownia i bezpieczeństwo jej eksploatacji.

Praktycznie każdy większy obiekt przemysłowy, do wygodnej pracy powinien być wyposażony w wózki elektryczne, które zapewnią ułatwienie transportu wewnętrznego towarów i produktów do produkcji czy też magazynowania. Aby możliwe było efektywne korzystanie z wózków elektrycznych, należy na obiekcie wydzielić odrębne pomieszczenie, w którym zlokalizowana będzie akumulatorownia. Oczywiście można korzystać z wózków spalinowych, czy też gazowych, jednakże ze względu na czystość wewnętrznej atmosfery , wózki elektryczne będą rozwiązaniem zdecydowanie najlepszym. Zobaczmy więc, jak wygląda ich eksploatacja, oraz jakie zagrożenia niesie za sobą ładowanie baterii trakcyjnych w akumulatorowniach. Continue reading

Pomieszczenie akumulatorowni i jego przygotowanie.

Pomieszczenie akumulatorowni we wszelkiego rodzaju obiektach produkcyjnych czy tez magazynowych, powinno spełniać dość restrykcyjne wymogi w zakresie bezpieczeństwa. Trzeba tutaj bowiem zdać sobie sprawę, iż w trakcie ładowania baterii trakcyjnych do wózków widłowych mogą pojawiać się dość poważne zagrożenia, związane zarówno z zatruciem pracowników jak i z wybuchem gazów. Trzeba tutaj więc całe pomieszczenie prawidłowo zabezpieczyć, aby przy wychwyceniu ewentualnego zagrożenia, natychmiast przeciwdziałać, zabezpieczając pracowników. Zobaczmy zatem jak to wszystko powinno być przygotowane, aby pomieszczenie akumulatorowni nie stwarzało zagrożenia dla pracowników. Continue reading

Pomieszczenie akumulatorowni w hali magazynowej.

Wszelkiego rodzaju obiekty magazynowe, do ich sprawnej obsługi potrzebują wózków widłowych. Oczywiście mówimy tutaj przede wszystkim o dużych i konkretnych obiektach magazynowych, a nie podręcznych magazynach produkcyjnych, choć bardzo często, także i tam zachodzi potrzeba używania wózków widłowych. Obecnie zaś najbardziej spopularyzowanymi wózkami są wózki akumulatorowe, których eksploatacja jest wyjątkowo cicha i sprawna. Ich zastosowanie wymaga jednak od nas także przygotowania odpowiedniego pomieszczenia akumulatorowni, w którym będziemy na bieżąco ładować baterie trakcyjne do naszych wózków. Warto jednakże pamiętać, iż akumulatorownia powinna być stworzona z jednoczesnym poszanowaniem wielu przepisów, aby była funkcjonalna, wydajna oraz jednocześnie w pełni bezpieczna. Continue reading

Bezpieczeństwo w pomieszczeniu akumulatorowni.

Pomieszczenia akumulatorowni to jedne z tych miejsc, w których należy zadbać o wysoki poziom bezpieczeństwa. Mamy tutaj do czynienia ze stosunkowo sporymi zagrożeniami. Przede wszystkim w wyniku różnych nieprawidłowości, może dochodzić do wycieku elektrolitu i wydzielania się wodoru, co będzie … Continue reading