Profesjonalna i bezpieczna akumulatorownia.

Przygotowanie bezpiecznej w eksploatacji akumulatorowni wymaga odpowiedniego podejścia. Przede wszystkim, należy tutaj zadbać o wykorzystanie wszystkich, najważniejszych zabezpieczeń, które powinniśmy zastosować, aby zneutralizować pojawiające się w trakcie ładowania baterii trakcyjnych zagrożenia. Jest to co prawda stosunkowo kosztowne, niemniej jednak w większości przypadków wykonanie prawidłowo zabezpieczonej akumulatorowni będzie prowadzić do poważnych oszczędności. Kluczową kwestią jest przecież bezpieczeństwo pracowników w obliczu zagrożenia zatruciem, oraz bezpieczeństwo mienia w obliczu zagrożenia wybuchowego.

Pomieszczenie akumulatorowni.

Przede wszystkim, należy zdać sobie tutaj sprawę z faktu tego, iż w przypadku ładowania baterii trakcyjnych, będziemy mieć do czynienia ze sporymi zagrożeniami. Trzeba będzie więc w maksymalnym zakresie zneutralizować poszczególne zagrożenia. Aby to osiągnąć należy przede wszystkim pamiętać o tym, iż ładowanie akumulatorów, powinno odbywać się w osobnym pomieszczeniu. Niestety nie zawsze jest to takie oczywiste. Do dziś można zetknąć się z przypadkami, kiedy prostowniki oraz ładowane akumulatory, ustawione bezpośrednio na hali produkcyjnej, na paletach drewnianych. To jest niestety dodatkowe stwarzanie niepotrzebnych zagrożeń. Tak więc, przede wszystkim, trzeba będzie wydzielić odrębne pomieszczenie w tym celu. Tak wydzielona akumulatorownia powinna być jeszcze odpowiednio wyposażona, aby zapewniać maksymalnie wysoki poziom neutralizacji zagrożeń. Podstawowym, najważniejszym w tym zakresie wyposażeniem akumulatorowni będą więc następujące elementy:

  • Ściany i podłogi wyłożone materiałem kwasoodpornym
  • Dostęp do bieżącej wody
  • System detekcji wodoru, połączony z instalacją elektryczną i wentylacyjną, który automatycznie w przypadku wykrycia zbyt dużego stężenia wodoru, uruchomi wentylację i odetnie wszystkie niebezpieczne punkty instalacji elektrycznej.
  • Instalacja elektryczna nieiskrząca

Przestrzeganie powyższych elementów z całą pewnością przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa w pomieszczeniach akumulatorowni, podczas ładowania baterii trakcyjnych.

Wyposażenie akumulatorowni.

Oczywiście pomieszczenie akumulatorowni, powinna być także odpowiednio wyposażone w niezbędne elementy usprawniające obsługę ładowanych baterii trakcyjnych. Dobra i bezpieczna akumulatorownia będzie posiadać odpowiednie wózki na akumulatory, z wannami ze stali kwasoodpornej, na ewentualne wycieki płynów akumulatorowych. Warto także posiadać wózki serwisowe, które usprawnią proces ładowania oraz obsługi akumulatorów, na przykład w zakresie wymiany płynów. Generalnie rzecz więc ujmując, przestrzegając wszystkich wytycznych w zakresie przygotowania oraz wyposażenia akumulatorowni, możemy zapewnić sobie stosunkowo wysoki poziom bezpieczeństwa w toku ładowania baterii trakcyjnych. Warto więc o tych kwestiach związanych z bezpieczeństwem pamiętać.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s