Filtrowanie powietrza w przemyśle lakierniczym.

Przemysł lakierniczy, jak żaden inny wymaga stałego filtrowania powietrza, które w tym szczególnym przypadku powinno być jak najbardziej wolne od wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń. Należy zadbać o to, aby do wnętrza pomieszczeń lakierni nie przedostawały się zanieczyszczenia lotne, którymi wypełnione jest powietrze atmosferyczne, bowiem będą one wywierać negatywny wpływ na jakość realizowanych prac lakierniczych. Dlatego też, zastosowanie znajdują w tym przypadku wszelkiego rodzaju filtry wewnętrzne, filtry sufitowe, podłogowe, oraz systemy filtracji powietrza, czy też wreszcie wewnętrzne kabiny lakiernicze.

Systemy filtracji wewnętrznej.

Oczywiście nie możemy tutaj pominąć systemów nawiewno wywiewnych, których zadaniem jest przechwytywanie wszystkich zanieczyszczeń lotnych, wypełniających powietrze atmosferyczne, aczkolwiek bardzo istotną funkcję w tym przypadku pełni filtracja zanieczyszczeń powstających wewnątrz. W każdym przypadku zawsze będzie powstawać kurz, a ludzie pracujący na warsztacie lakierniczym, swoim poruszaniem się, będą ten kurz podnosić w powietrze, co oczywiście będzie kończyć się tym, iż znajdzie się on w przestrzeni roboczej, a to będzie negatywnie wpływać na jakość procesu lakierniczego. Dlatego też, w tym przypadku zastosowanie znajdują wszelkiego rodzaju filtry sufitowe, podłogowe, czy też naścienne, które będą przechwytywać osadzające się zanieczyszczenia, i nie dopuszczać do tego, aby ponownie mogły się zbić w powietrze. Oczywiście w celu zapewnienia wysokiej skuteczności działania, filtrów tego typu powinno być dość sporo, oraz należy je systematycznie wymieniać, w chwili, kiedy będą już na tyle zabrudzone, iż nie będą w stanie dalej przechwytywać zanieczyszczeń.

Dodatkowa kabina lakiernicza.

Aby osiągnąć jeszcze lepszy poziom efektywności prowadzonych działań i prac lakierniczych, należy zainwestować w wewnętrzną kabinę lakierniczą. Jest to niejako dodatkowe pomieszczenie, wewnątrz którego możemy osiągnąć warunki wręcz idealne w zakresie czystości atmosfery roboczej. Poprzez odpowiednie filtry do kabin lakierniczych zagwarantujemy sobie to, iż do jej wnętrza nie przedostaną się jakiekolwiek zanieczyszczenia, a co za tym idzie, warunki do realizacji zadań lakierniczych będą idealne. Oczywiście wspomniane filtry do kabin lakierniczych, powinny także podlegać okresowym wymianom na nowe, bowiem systematycznie będą podlegać zanieczyszczeniom przez osadzające się zabrudzenia, kurz, pył, oraz mgiełkę lakierniczą, co będzie pociągać za sobą pewien poziom kosztów, niemniej jednak efekty osiągane dzięki ich zastosowaniu są na tyle dobre, iż jest to inwestycja bardzo korzystna w każdym przypadku. Można nawet powiedzieć, iż zwróci się nam w ciągu kilku pierwszych lat, dość intensywnej eksploatacji, wobec czego można powiedzieć, iż jest to jak najbardziej dobre rozwiązanie, aby nadwyżkę inwestycyjną ulokować właśnie w zakup kabiny lakierniczej.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s