Przeprowadzanie profesjonalnych dezynfekcji.

Dezynfekcja to innymi słowy proces oczyszczania powierzchni z wszelkiego rodzaju drobnoustrojów, bakterii i zarazków, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Szczególnie w branży spożywczej i wszystkich pokrewnych ma to swoje ważne miejsce, bowiem tam, należy zadbać o to, aby żywność była jak najbardziej bezpieczna dla konsumenta. Dlatego też, wszystkie zakłady zajmujące się produkcją i przetwarzaniem żywności, jak również lokale gastronomiczne, powinny regularnie przeprowadzać kompleksową dezynfekcję obiektu a do tego, każdego dnia, dezynfekcje użytkowanych przedmiotów, naczyń i powierzchni. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej wszystkim aspektom związanym z tym zagadnieniem.

Codzienne odkażanie w branży spożywczej i gastronomii.

Jak już wspomnieliśmy we wstępie, branża spożywcza oraz gastronomia, powinna realizować każdego dnia proces codziennego odkażania powierzchni. Co więcej, w trakcie produkcji, także powinny być wdrożone odpowiednie procedury pozwalające na bieżące pozbywanie się ewentualnych zagrożeń związanych z rozwojem drobnoustrojów, bakterii i zarazków. Ważny aspektem będzie także metoda, jaką przeprowadzana będzie codzienna dezynfekcja w tego typu zakładach i lokalach. Wśród najpopularniejszych i najczęściej stosowanych metod znajdują się: polewanie, oprysk, zadymianie, posypywanie, zamgławianie, zanurzanie. Metoda przeprowadzania dezynfekcji powinna być dobrana w zależności od rodzaju występujących zagrożeń, jak również od rodzaju dezynfekowanych powierzchni. Przedmioty na przykład możemy zanurzać w roztworach dezynfekcyjnych, zaś powierzchnie powinny być polewane bądź też posypywane. Ważną kwestią będzie także dobór odpowiedniego stężenia chemikaliów stosowanych do dezynfekcji, aby była ona wystarczająco skuteczna i nie stanowiła zagrożenia dla osób ją przeprowadzających.

Okresowa dezynfekcja ogólna.

Dodatkowo, firmy w branżach spożywczych powinny także regularnie, przeprowadzać całościową dezynfekcję obiektu, przy wykorzystaniu zewnętrznych usługodawców, posiadających profesjonalny sprzęt, środki dezynfekujące, oraz wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Dobrze realizująca swoje zadania w tym zakresie firma z Bielska Białej zajmująca się dezynfekcją, będzie w stanie w stu procentach przeprowadzić dezynfekcję obiektu dając jednocześnie gwarancję jakości wykonania usługi. Samodzielne przeprowadzania dezynfekcji całościowej może się okazać rozwiązaniem o krótkich nogach, gdyż nie zawsze będziemy w stanie prawidłowo dobrać wszystkie parametry dezynfekcji, bowiem wymaga to szerokiej wiedzy oraz doświadczenia. Tylko przeprowadzając wnikliwą dezynfekcję możliwe będzie kompletne oczyszczenie terenu z wszystkich zarazków i bakterii, które pozostawione samym sobie powoli rozwiną się w poważne zagrożenie, co ostatecznie może doprowadzić do tragedii, a w najlepszym razie, do zamknięcia lokalu lub zakładu, w przypadku wychwycenia skażeń podczas kontroli.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s