Systemy wentylacji w obiektach przemysłowych.

vittov600Automatyzacja procesu wymiany powietrza w obiektach przemysłowych oraz w obiektach użyteczności publicznej, to bardzo ważne zagadnienie, któremu należy poświęcić nieco więcej uwagi. W kwestii wymiany powietrza w wielu przypadkach mamy do czynienia z odpowiednimi regulacjami prawnymi, które powstały z myślą o zapewnieniu bezpieczeństwa osobom przebywającym w danych obiektach, bądź też wykonującym w nich określone czynności zawodowe. W takich przypadkach w obiektach tych, montowane są specjalistyczne centrale nawiewno wywiewne wraz z całym systemem kanałów wentylacyjnych, którymi odprowadzane jest powietrze i doprowadzane jest świeże, oczyszczone z zanieczyszczeń poprzez odpowiednio przygotowaną sekcję filtrów powietrza. To właśnie kwestia filtracji powietrza będzie w wielu przypadkach odgrywać największą i najbardziej istotną rolę, wobec czego poświęcimy jej nieco więcej miejsca w poniższych akapitach.

Sekcja filtrowania powietrza

Jak już wspomnieliśmy filtrowanie powietrza w obiektach przemysłowych odgrywa bardzo istotną rolę, przede wszystkim przez wzgląd na różnorodne zanieczyszczenia powstające wewnątrz, jak i na konieczność stałego dopływu świeżego powietrza z zewnątrz. Chodzi tutaj na przykład o pomieszczenia lakierni przemysłowych, gdzie przecież wymagane jest, aby atmosfera była wolna od jakichkolwiek zabrudzeń i lotnych zanieczyszczeń, które mogłyby w negatywny sposób wpłynąć na cały proces technologiczny lakierowania. W tym samym przypadku bardzo istotnym wymogiem jest odprowadzanie na zewnątrz powietrza wolnego od wszelkich zanieczyszczeń lotnych, czyli chemicznych zabrudzeń powstałych w procesie lakierniczym (mgiełka lakiernicza). W tym celu w sekcji filtracji należy zastosować odpowiednie filtry kieszeniowe oraz kasetowe, które będą odpowiedzialne za przechwytywanie wszystkich zanieczyszczeń w obydwu kierunkach cyrkulacji powietrza.

Dobór i serwisowanie systemu wentylacyjnego.

Nie da się też ukryć, iż systematyczne serwisowanie oraz wymiana filtrów będą także odgrywać w tym przypadku olbrzymie znaczenie. Tym bardziej, iż obecnie na rynku mamy dość szeroki wybór filtrów kieszeniowych i kasetowych a co za tym idzie, możemy dość dowolnie dobierać ich rodzaje i typy, w zależności od naszych potrzeb i możliwości finansowych. Generalnie jednak zasadą podstawową jest tutaj to, aby filtracja przebiegała w prawidłowy sposób, i na zewnątrz nie wydostawały się zanieczyszczenia chemiczne, zaś do wnętrza pomieszczeń lakierniczych nie przedostawały się żadne zanieczyszczenia mogące wywierać negatywny wpływ na przebieg procesu lakierniczego.

Podsumowanie

Można więc z całą pewnością stwierdzić, iż filtracja powietrza w obydwu kierunkach w przypadku wszelkich obiektów przemysłowych, oraz obiektów użyteczności publicznej jest bardzo ważnym aspektem na który koniecznie musimy zwrócić uwagę, bowiem będzie od tego zależeć nie tylko poziom komfortu osób przebywających wewnątrz i wykonujących tam obowiązki zawodowe, ale także ich poziom bezpieczeństwa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s